home > thema's > onderwijs > lespraktijk
zoeken
<h1>lespraktijk</h1>
<ul><li><a href=thema.asp?thema=wonen>wonen</a><li><a href=thema.asp?thema=werken>werken</a><li><a href=thema.asp?thema=hygiene>hygiene</a><li><a href=thema.asp?thema=politiek>politiek</a><li><a href=thema.asp?thema=demografie>demografie</a><li><a href=thema.asp?thema=onderwijs>onderwijs</a></ul>


 Subthema's onderwijs

 Brontypen lespraktijk

beeldbronnen
schriftelijke bronnen
verwijzingen

schriftelijke bronnen

> primair
 Brave Hendrik
 Gédéon Jérémie Boissevain
 Gymnastiekonderwijs
 Leerboek
 Leermethode
 Leerplan
 Lesrooster Burgerweeshuis
 Mia Boissevain
 Vorderingen en gedragingen
> secundair
 Allerlei scholen
 Gouvernante
 Letter en Nummerscholen

Hoofdvraag Welke (basis/lagere) scholen waren er in Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw en wat werd op die scholen onderwezen?

help
uitleg verbergen
  • klik op een thema in het menu links

  • klik op een subthema in de lijst in het witte vak dat verschijnt

  • klik op een brontype in de lijst in het tweede witte vak

  • klik op een bron in het derde witte vlak om daar heen te gaan