home > thema's > onderwijs > lespraktijk
zoeken
<h1>lespraktijk</h1>
<ul><li><a href=thema.asp?thema=wonen>wonen</a><li><a href=thema.asp?thema=werken>werken</a><li><a href=thema.asp?thema=hygiene>hygiene</a><li><a href=thema.asp?thema=politiek>politiek</a><li><a href=thema.asp?thema=demografie>demografie</a><li><a href=thema.asp?thema=onderwijs>onderwijs</a></ul>


 Subthema's onderwijs

 Brontypen lespraktijk

beeldbronnen
schriftelijke bronnen
verwijzingen

beeldbronnen

> voorwerp
 Merklappen
> foto
 aap-noot-mies
 Frans Halsschool
 Gymnastieklokaal
 Korfbal
 Lespraktijk weesmeisjes
 Sl÷jdonderwijs
> kaart/plattegrond
 Scholen der 3e klasse
 Scholen der 4e klassen

Hoofdvraag Welke (basis/lagere) scholen waren er in Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw en wat werd op die scholen onderwezen?

help
uitleg verbergen
  • klik op een thema in het menu links

  • klik op een subthema in de lijst in het witte vak dat verschijnt

  • klik op een brontype in de lijst in het tweede witte vak

  • klik op een bron in het derde witte vlak om daar heen te gaan