home | thema's | leerlingeninfo | quiz | docenteninfo | zoeken | lijst | colofon
login
<h1>Docenteninformatie over Bronnen uit Amsterdam</h1>
Welkom bij Bronnen uit Amsterdam

Wat zijn de doelgroep en doelstelling van deze site?

Deze website is ontwikkeld voor het vak Geschiedenis & Staatsinrichting en in eerste instantie voor leerlingen uit de HAVO/VWO.
De basisgedachte achter deze site is dat leerlingen met dit materiaal een Praktische Opdracht via ICT kunnen uitvoeren.
Het bronnenmateriaal biedt allerlei mogelijkheden; u kunt het prima gebruiken voor kleinere en grotere opdrachten in andere leerjaren. Onder 'Voorbeeldopdrachten' vindt u enkele suggesties.

Wat voor bronnenmateriaal tref ik hier aan?

In de collecties van het Gemeentearchief Amsterdam en van het Amsterdam Museum zijn bronnen gezocht die verband houden met het domein 'Primaire samenlevingsverbanden'. Op de site zijn ze geordend naar thema's met diverse subthema's.

Bij elk subthema hoort een reeks bronnen, die is ingedeeld naar type bron:
 • schriftelijke bronnen
 • beeldbronnen
 • diversen (verwijzingen naar de stad van nu, literatuur en weblinks)
Per bron kan de leerling de volgende informatie vinden:
 • de bron zelf
 • gegevens over de bron
 • toelichting
 • vragen (die bedoeld zijn als lees/kijkhulp)
 • trefwoorden
Bij primaire schriftelijke bronnen is veelal een transcriptie aanwezig van het relevante fragment.
Bij de bronnen verschijnt steeds in de rechterbovenhoek een gidsfiguur ó het icoontje dat u bij het betreden van de site heeft gekozen. Wanneer u op deze gids klikt, volgt uitleg over het vinden van de informatie per bron.


Hoe maak ik een eigen homepage, om de leerlingen te informeren?

Als u via de homepage heeft ingelogd, kunt u heel eenvoudig een eigen homepage maken.  
Uiteraard bepaalt u zelf wat hierop komt te staan. Bij het ontwikkelen zijn we ervan uitgegaan dat we u de volgende mogelijkheden willen bieden:
 • u kunt hier de opdracht formuleren die u de leerlingen meegeeft (zie hieronder bij 'Voorbeeldopdrachten')
 • u kunt praktische en huishoudelijke mededelingen plaatsen voor de leerlingen (bv. wanneer, waar en in welke vorm de leerling zijn resultaten moet inleveren)
 • u kunt desgewenst in de site een selectie maken van bepaalde thema's, subthema's en bronnen (via Selectie van bronnen)
 • u kunt weblinks toevoegen van relevante websites (via Weblinks)
 • u kunt de logins van de leerlingen beheren (via Leerlingen)


Hoe kom ik aan een wachtwoord?

Om in te loggen, kunt u een wachtwoord aanvragen via de email-adressen onderaan deze informatiepagina.


Ter inspiratie: voorbeeldopdrachten

Bij elk thema is een tamelijk open hoofdvraag geformuleerd. Per bron zijn enkele vragen opgenomen, die de leerling desgewenst kan gebruiken: ze zijn uitsluitend bedoeld als lees/kijkhulp en blijven heel dicht bij de bron.
Uitgangspunt is dat het materiaal zowel voor hele open opdrachten (profielwerkstuk) als voor kleine afgebakende opdrachten gebruikt moet kunnen worden door leerlingen van diverse niveaus. Daarom is de vraagstelling met opzet NIET verder ingevuld. Met andere woorden:
U bent als docent de onmisbare schakel tussen het bronnenmateriaal en de leerling!
U kunt zelf een opdracht formuleren en die aan de leerlingen meegeven. U kunt hiervoor de 'homepage docent' gebruiken.

Om u een idee te geven van wat u met het materiaal kunt, staan hieronder enkele suggesties van collega's. De omvang van de opdracht varieert van een les van drie kwartier tot een praktische opdracht:
 • Klas opdelen in groepen en hen vragen info te verzamelen over verschillende standen.
 • Hoeveel vrijheid had een jongere rond 1900? Zoek op de site twee beeldbronnen en twee schriftelijke bronnen die hier iets over zeggen.
 • Vergelijk het leven van een dienstbode met dat van een dochter uit een gezin op stand. Zoek voor elke persoon een treffende bron.
 • Bedenk als docent een bepaalde tegenstelling. Vraag de leerlingen om daar op de site bewijzen voor en/of tegen te vinden: zoek er bronnen bij en trek conclusies.
 • Hoe leefden mensen in krotten? Schrijf op basis van de bronnen enkele kenmerken op.
 • In de les is de rol van de overheid behandeld. Nu vraagt u de leerlingen om in groepen uit te zoeken hoe de rol van de overheid verandert bij de woningbouw, de waterleiding en de stadsreiniging & riolering of het onderwijs
 • Verzin een persoon en schrijf hierover een soort biografie. De biografie mag je verzinnen, maar je moet wel informatie verwerken uit minimaal vijf bronnen. Noteer welke informatie je uit welke bron haalt. (voorbeeld: Kaatje groeide op in een krot, moest verhuizen vanwege een onbewoonbaarverklaring, vindt een dienstje aan de Herengracht, had daar de volgende werkzaamheden etc.)

Met enige fantasie kunt u het materiaal ook gebruiken in de basisvorming. U zou bijvoorbeeld enkele foto's kunnen selecteren en de leerlingen vragen deze te vergelijken.


Nog vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze site en voor het aanvragen van een wachtwoord kunt u een bericht sturen aan:


Confectieatelier

Van Niftrik

Kamerdag

Fabrieksinterieur van de suikerraffinaderij De Granaatappel

Interieur Lindengracht

Scholen der 4e klassen

Brave Hendrik

Memoires Wibaut m.b.t. gezondheidscommissie

Verzekering der werklieden

Sint Vincentiusschool

Loffelijke getuigschriften

De Vrij-Liberale Candidaten

Overlijdensregister buurten HH en Q

Lespraktijk weesmeisjes

Gezondheidsvereisten

Nieuwbouw aan de Lindengracht

Aansprekersjas

Bewaarschool Rozengracht

Charge Politie en militairen

Rapport Praamsma

Portretbuste Wibaut

Interieur Diamantbewerkersbond

Korfbal

Wethouder mr. W. Treub

Boete Brouwersgracht

Constructie schoolgebouwen

Tuin van P.C. Hooftstraat 145

Herengracht 252 : De gang

Interieur kantoor suikerraffinaderij

Dienstbodemuts

Uitbreidingsplan Van Niftrik

De Vondelstraat in aanbouw