home | thema's | leerlingeninfo | quiz | docenteninfo | zoeken | lijst | colofon
login
<h1>colofon Bronnen uit Amsterdam</h1>
De site 'Bronnen uit Amsterdam' is ontwikkeld door SteigerM, een samenwerkingsverband van Amsterdamse culturele instellingen met en voor het onderwijs. SteigerM wil een aanlegplaats worden voor een geschakeerd aanbod aan educatieve projecten.

Als eerste is het proefproject over het domein Primaire Samenlevingsverbanden ontwikkeld door het Amsterdam Museum, het Stadsarchief Amsterdam en ABC Schoolbegeleidingsdienst in samenwerking met het Amsterdams Lyceum, Bernard Nieuwentijt College/Damstede, Montessorilyceum Amsterdam en Vereniging Museumcontact Amsterdam.

De website werd gerealiseerd dankzij financiële steun van de Mondriaan Stichting en het Ministerie van OC&W.

Met dank aan: Ruud Mesman, Bregje Pel, Tineke Roelofsen, Willem Walter

Ontwerp en uitvoering: ab_c media, Utrecht: Arjan den Boer / Busy Visual Design, Utrecht: Dennis Nolte

Copyright Amsterdam Museum/Stadsarchief Amsterdam, 2001-2008


Verhoor sigarenfabrikant

Memoires Wibaut m.b.t. gemeenteraadsverkiezing 1907

Gebouw Diamantbond

Frans Halsschool